Propedeutinis  •  Kalendorius  •  Dienotvarkė  •  Maldos gyvenimas  •  Studijos  •  Pastoracija  •  Laisvalaikis
 
     
 

Laisvalaikis

Laisvalaikis...

Be įvairių užsiėmimų, maldų, paskaitų ir darbo seminarijos dienotvarkėje numatytas laisvalaikis, arba rekreacija. Tai metas, kuriuo klierikai disponuoja savarankiškai. Nuo pirmadienio iki šeštadienio laisvalaikiui skiriamas laikas tarp pietų ir vakaro maldos bei tarp vakarienės ir naktinių maldų. Sekmadienio laiką, liekantį po pastoracinės praktikos, klierikai taip pat gali leisti savo nuožiūra.

Iškyla

Kaip šis laikas leidžiamas, priklauso nuo žmogaus pomėgių, gabumų bei norų. Vieni jį skiria pasivaikščiojimui, pokalbiams, kiti – sportui, chorui, skaitymui bei savo pomėgiams. Po pietų klierikai gali išeiti į miestą.

 Tinklinis

Seminarijos pastate įrengta erdvi ir šiuolaikiška sporto salė, gal dėl to sportas mūsų seminarijoje labai populiarus. Labiausiai klierikams patinka krepšinis, tinklinis, stalo tenisas. Nepamirštos ir kitos sporto šakos. Kai kurie klierikai laisvalaikiu po vakarienės mėgsta pabėgioti Kalvarijos miške. Per mokslo metus rengiami seminaristų krepšinio, tinklinio, šaškių turnyrai, jau kelerius metus mūsų seminarijoje organizuojamas tarpseminarinis krepšinio turnyras, kuriame visos Lietuvos kunigų seminarijos susirungia dėl J. Em. kardinolo A. J. Bačkio įsteigtos taurės. Nuo 2006 m. šis turnyras tapo tarptautiniu, nes jame dalyvauja ir mūsų broliai iš Rygos kunigų seminarijos (Latvija).

 Šaškių turnyras

Kam sportas seminarijoje?

Nes: sportas stiprina sveikatą ir ugdo žmogaus charakterio bruožus: ištvermę, valią, discipliną. Profesionalų sporte siekiama pasiekti kuo geresnių rezultatų, o seminarijos sportas – veikiau laisvalaikio, poilsio užsiėmimas, padeda atsipalaiduoti nuo protinės veiklos, atgauti jėgas, palaikyti gerą fizinę savijautą.

Be to, seminarijoje yra choras, kur kiekvienas norintis gali ir savo balsą toliau lavinti, ir savo giedojimu džiuginti kitus. 2002 metais, kai chorui vadovavo chorvedys ir dirigentas M. Pitrėnas, buvo išleista kompaktinė plokštelė „Tu gimei iš Mergelės...“ su įvairių kalbų giesmėmis. Choro repeticijos vyksta kas savaitę.

Maloniai kviečiame pasiklausyti giesmės „Kas apsakys Dievo kelius...“ (3,7 Mb; muz. ir ž. Rūtos Šalaševičienės) iš šios kompaktinės plokštelės.

Norintys seminarijoje gali pramokti skambinti gitara. Keletas klierikų laisvu laiku lanko čia rengiamus gitaros kursus.

 Ikonos tapyba

Kadangi būsimiesiems kunigams gali tekti dirbti su įvairių negalių turinčiais žmonėmis, seminarijoje jie turi galimybę laisvu laiku lankyti gestų kalbos kursus.

 Tvarkymasis

Žmonėms, turintiems gebėjimų tapyti, yra sudaromos visos sąlygos toliau lavinti tą Dievo dovaną. Kai kurie seminaristai dalį laisvalaikio skiria hebrajų bei kitoms senovės kalboms mokytis.

Laisvalaikis seminarijoje – ir savanoriškos tarnystės metas. Nemažai klierikų įsipareigoja šiuo metu talkinti įvairiose socialinio pobūdžio įstaigose.

Tiek popietinės, tiek ir vakarinės laisvalaikio valandos yra puiki proga susitvarkyti kambarius.

Laisvalaikis padeda pailsėti po paskaitų ir savarankiškų studijų. Labai svarbu šį laiką gerai išnaudoti, nes tai būtina fizinės bei psichinės sveikatos būklei. 

 
 
   toliau  į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį