Globėjas  •  Hierarchai  •  Vadovybė  •  Klierikai  •  Ekskursija  •  „Teesie“  •  Biblioteka  •  Padėka
 
     
 

II filosofijos kursas (2017/2018 m.m. 2 kursas)

 
 
 
   
   
                 
     

     
                 
 
               
                 

  Robertas Romanovas OFM, 1993 04 01, iš Mažesniųjų brolių ordino   Edvard Rynkevič,           1996 04 20, iš Vilniaus pal. Jurgio Matulaičio par. (Vn)   Pijus Štangvaltas OFM, 1989 07 21, iš Mažesniųjų brolių ordino    
                 
                 
                 
               


IV teologijos k. (VI) III teologijos k. (V) II teologijos k. (IV) I teologijos k. (III) II filosofijos k. (II) I filosofijos k. (I)

 
 
   toliau  į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį