25 Šventojo Juozapo šventė (2018 kovas)

Didžiausia seminarijos šventė yra jo globėjo šv. Juozapo iškilmė. Kasmet tai būna proga pakviesti į svečius seminaristų šeimų narius, o šiemet, švenčiant 25 seminarijos atkūrimo metines, kviesti seminariją baigusieji kunigai.
Bendrą šv. Mišių auką lydėjo akolito ir lektoriaus skyrimai, Gailestingumo šventovės ansamblio sveikinimas giesme, padėkos arkivyskupui ir rektoriui, visų Juozų ir Juozapų pasveikinimas ir nenutrūkstamas bendravimas prie vaišių stalo.
Švento Juozapo šventė buvo proga įteikti diakonui Gabrieliui Satkauskui jo teologijos mokslų bakalauro diplomą, gautą iš Romos. Sveikiname ir jį.
Šventasis Juozapai, globok visus mus, seminarijoje besimokančius, ją jau baigusius, ją malda remiančius, kad tavo pagalba ir pavyzdžiu pelnytume amžinąjį džiaugsmą.
Šventės nuotraukas galite matyti čia.
Linas Braukyla
 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį