Liudijimai  •  Maldos  •  Informacija stojantiems  •  Nuorodos
 
     
 

Informacija stojantiems

Stojimo į Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminariją sąlygos

Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija priima vyriškos lyties jaunuolius, turinčius vidurinį išsilavinimą, jaučiančius pašaukimą kunigystei ir norinčius savo gyvenimą pašvęsti kunigo tarnystei Vilniaus, Kaišiadorių ir Panevėžio vyskupijose. Pageidautina, kad kandidatai būtų kilę iš šių vyskupijų teritorijos arba bent laikinai jose gyvenantys. Iš kitų Lietuvos vietų kilę kandidatai turėtų atitinkamai kreiptis į Kauno arba Telšių seminarijas. Jei kandidatas iš kitur vis dėlto norėtų studijuoti Vilniaus seminarijoje, jis turi motyvuoti savo pasirinkimą. 

Dokumentai, kuriuos kandidatai turi pristatyti:

 1. Prašymas rektoriui, rašytas ranka;
 2. Vyskupo siuntimas (kandidatams iš Kaišiadorių ir Panevėžio vyskupijų);
 3. Charakteristika, parašyta gyvenamosios vietos parapijos klebono;
 4. Kitos charakteristikos, parašytos kunigų, turėjusių įtakos renkantis seminariją;
 5. Autobiografija (pagal seminarijos pateiktą pavyzdį);
 6. Krikšto ir Sutvirtinimo sakramentų pažymos;
 7. Jei tėvai susituokę bažnytiškai – jų bažnytinės santuokos pažyma;
 8. Brandos atestatas;
 9. Jei kandidatas turi – kitų turimų mokslo vardų ir laipsnių bei kvalifikacijų pažymos;
 10. 2 paso nuotraukos;
 11. Sveikatos pažyma (forma F049);
 12. Pagrindinio paso puslapio ir/arba asmens tapatybės kortelės fotokopija;
 13. Karo prievolininko statusą liudijantis dokumentas.

Per stojamuosius egzaminus tikrinama:
  – valstybinės kalbos mokėjimas;
  – pagrindinių katalikų tikėjimo tiesų žinojimas;
  – bendras tinkamumas kunigiškajai tarnystei.

Priėmimo kvotų seminarijoje nėra – priimami visi kandidatai, sėkmingai išlaikę egzaminus ir pasirodę tinkami kunigiškajai tarnystei. Brandos egzaminų pasirinkimas neturi įtakos stojimo į seminariją rezultatams.

Mokslo metams baigiantis, maždaug balandžio pabaigoje arba gegužės pradžioje seminarijoje vyksta atvirų durų diena. Į ją ypač kviečiami visi, mąstantys apie kunigo pašaukimą.

Atvirų durų dienos data paskelbiama kiekvienų mokslo metų pradžioje, o dokumentų priėmimo ir stojamųjų egzaminų datos – maždaug mokslo metų viduryje.

 
 
  toliau į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai Biblioteka Į titulinį puslapį