Globėjas  •  Hierarchai  •  Vadovybė  •  Klierikai  •  Ekskursija  •  „Teesie“  •  Biblioteka  •  Padėka
 
     
 

IV teologijos kursas (2017/2018 m.m. 6 kursas)

   
  
 
   
 
  
 
                 
    Giedrius Juozas Bakūnas MIC,
1973 02 09,
iš Švč. M.Marijos Nekaltojo Prasidėjimo kunigų marijonų vienuolijos
 
 
 
                 
                 


IV teologijos k. (VI) III teologijos k. (V) II teologijos k. (IV) I teologijos k. (III) II filosofijos k. (II) I filosofijos k. (I)

 
 
   toliau  į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį