Globėjas  •  Hierarchai  •  Vadovybė  •  Klierikai  •  Ekskursija  •  „Teesie“  •  Biblioteka  •  Padėka
 
     
 

I filosofijos kursas (2017/2018 m.m. 1 kursas)
 

 

 
                 

  Linas Braukyla,
1993 08 31, iš Gailestingumo šventovės (Vn)
  Miroslav Jonas Domanskij,
1996 08 08, iš Vilniaus Šventosios Dvasios par. (Vn)
 
   
                 
                 


IV teologijos k. (VI) III teologijos k. (V) II teologijos k. (IV) I teologijos k. (III) II filosofijos k. (II) I filosofijos k. (I)

 
 
   toliau  į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį