Seminarijos vykdomos studijų programos išorinio vertinimo rezultatai

Nuo 2009 m. rudens keliais etapais vyko Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos vykdomos Religijos mokslų magistro studijų programos išorinio vertinimo procesas. Seminarijoje buvo sudaryta vadovybės, dėstytojų ir studentų komanda, kuri vykdė studijų programos savianalizę. 2010 m. rudenį seminarijoje apsilankė tarptautinė ekspertų grupė, kuri susitiko su įvairiomis su programa susijusiomis asmenų grupėmis (studentais, dėstytojais, programos vadovybe, absolventais), apžiūrėjo materialinę bazę. Ekspertų pateiktos išvados vėliau buvo svarstomos Studijų vertinimo komisijoje.

Seminarijos vykdoma aukštojo mokslo studijų programa buvo įvertinta teigiamai ir akredituota 6 metams. Smulkiau su išorinio vertinimo rezultatais galima susipažinti čia.

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį