Globėjas  •  Hierarchai  •  Vadovybė  •  Klierikai  •  Ekskursija  •  „Teesie“  •  Biblioteka  •  Padėka geradariams
 
     
 

SEMINARIJA ŠIANDIEN

Šiandienės Vilniaus seminarijos šaknys siekia XVI a. Įvairiais istorijos tarpsniais patirti išbandymai įkvepia pasitikėjimo Dievu ir Jo apvaizda atsiliepiant į šių laikų iššūkius, kaip atsitiko 1993 m. atkuriant seminarijos veiklą. Šiuo metu seminarija yra pavesta šv. Juozapo globai, ja nuolat rūpinasi Vilniaus, Panevėžio ir Kaišiadorių hierarchai. Būtent šiose vyskupijose norintys darbuotis būsimieji kunigai (klierikai) mokosi seminarijoje.

Mūsų svetainėje kviečiame susipažinti su buvusia ir esama vadovybe, virtualiai apsilankyti seminarijoje, susipažinti su aktualijomis ir seminaristų leidiniu „Teesie“. Čia taip pat rasite trumpą mūsų istoriją ir pagrindinės veiklos – būsimųjų kunigų ugdymo – pristatymą.

Specialią erdvę norėjome skirti pašaukimo temai.

Daugeliui žmonių seminarija pirmiausia asocijuojasi su griežta ir kiek uždara, savą tvarką turinčia institucija. Tikimės, kad šioje svetainėje rasite kitokį seminarijos veidą: konkrečius žmones, pažinusius Dievo meilę Kristuje Jėzuje ir atsidavusius ja gyventi ir ją skleisti pasaulyje; tai ne tik kunigai, bet ir mūsų geradariai, dėstytojai, darbuotojai – visi, kurie savo dažnai nepastebimu triūsu bendradarbiauja su Dievu ir taip kuria seminariją šiandien.

Seminarijos vadovybė, dėstytojai ir auklėtiniai 2020 m.

Seminarijos vadovybė, dėstytojai ir auklėtiniai 2019 m. rudenį

Seminarijos vadovybė, dėstytojai ir auklėtiniai 2018 m. pavasarį

Seminarijos vadovybė, dėstytojai ir auklėtiniai 2017 m. pavasarį

Seminarijos vadovybė, dėstytojai ir auklėtiniai 2016 m. pavasarį

Seminarijos vadovybė ir auklėtiniai 2015 m. pavasarį

 
 
   toliau  į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį