Propedeutinis  •   Kalendorius  •  Dienotvarkė  •  Maldos gyvenimas  •  Studijos  •  Pastoracija  •  Laisvalaikis
 
     
 

GYVENIMAS, UGDYMAS, STUDIJOS

Evangelijos pasakoja, kad Jėzus kviesdavo savo klausytojus viską palikti ir sekti Juo. Daugeliui šis kvietimas buvo metafora: susitikę Jėzų jie keisdavo nuostatas, vertybes, vadovavosi naujuoju mokslu darydami sprendimus. Tačiau buvo ir tokių, kurie iš tiesų palikdavo darbą, gyvenamąją vietą, artimuosius. Jie lydėdavo Mokytoją kasdien. Iš jų tarpo Jėzus „pasišaukė, kuriuos pats norėjo, ir jie atėjo pas Jį. Ir Jis paskyrė Dvylika, kad jie būtų kartu su Juo ir kad galėtų siųsti juos skelbti žodžio ir jie turėtų galią išvarinėti demonus“ (Mk 3,13-15).

Seminariją įkvepia ir paaiškina šis Kristaus ir Jo pašauktųjų kasdienis buvimas kartu. Tokiu asmeniniu būdu Kristus ir šiandien rengia pašauktuosius tapti Evangelijos liudytojais pasauliui. Kunigystė nėra profesija. Kunigas visu savo asmeniu turi būti panašus į Kristų – vienintelį ir amžiną Naujosios Sandoros kunigą. Šiam panašumui ugdyti skirta visa seminarijos veikla.

Ugdymo vyksmas seminarijoje trunka septynerius metus. Pirmieji metai – propedeutiniai – skirti krikščioniško gyvenimo pagrindams įtvirtinti. Tolesni dveji metai – filosofijos studijos. Šiuo metu klierikas turėtų subrandinti galutinį sprendimą dėl kunigystės. Teologijos studijos, truksiančios ketverius metus, prasideda paskiriant kunigystės ir diakonato kandidatais. Nuo tada klierikai gali vilkėti kunigiškus rūbus (sutaną, kunigiškus marškinius), regimai išreiškiančius jų apsisprendimą. Antraisiais ir trečiaisiais teologijos studijų metais atitinkamai skiriama lektoriais ir akolitais. Tai būtini pasirengimo diakono šventimams etapai. Tinkamai pasirengusieji iškilmingai šventinami diakonais ketvirtųjų teologijos metų viduryje arba pabaigoje. Baigusiems akademinę programą ir atlikusiems diakono tarnystės praktiką suteikiami kunigystės šventimai.

Ugdymas seminarijoje yra gilus asmeninis vyksmas: klierikas seka Kristų vis labiau atsiverdamas Šventajai Dvasiai, kuri jį daro panašų į Gerąjį Ganytoją. Rimtai ir atsakingai įsipareigoti šiam tikslui padeda reguliarus maldos gyvenimas, dienotvarkė, studijos, sielovadinė veikla, pokalbiai su vadovybe, bendruomenės gyvenimas ir pan.

Seminarijoje pradėtas ugdymas yra tik pradžia visą gyvenimą trunkančių kunigo pastangų nuolat gaivinti Dievo dovanas, reikalingas vaisingai tarnystei.

 
 
   toliau  į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį