Aušros Vartų Dievo Gailestingumo Motinos Globos atlaidai – klierikų diena (2011 lapkritis)

Mišios Šv. Teresės bažnyčioje 11.16d.

Lapkričio 16 dieną į Aušros vartų Dievo Gailestingumo Motinos šventovę susirinko visų seminarijų kunigai ir klierikai, švęsti tradicinių atlaidų. Pradžioje Vilniaus, Kauno ir Telšių seminaristai susitiko kursuose ir bendravo tarpusavyje. Vėliau, Šv. Teresės bažnyčios kriptoje kartu dalyvavo Šv. Sakramento adoracijoje, meldėsi rožinį, Dievo Gailestingumo vainikėlį, šlovino Viešpatį giesmėmis. Aušros vartų Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos koplyčioje prieš vakaro iškilmingas Šv. Mišias kartu su gausiai susirinkusiais tikinčiaisiais seminaristai meldėsi rožinį.

Aušros vartai.Klierikų diena

Vakaro Šv. Mišias Šv. Teresės Avilietės bažnyčioje, į kurias gausiai susirinko ne tik visų Lietuvos seminarijų bendruomenės bet ir didelis būrys kunigų, celebravo Kauno kunigų seminarijos rektorius monsinjoras Aurelijus Žukauskas. Monsinjoras homilijoje pabrėžė Jėzaus kryžiaus ir vilties reikšmę mums visiems, kurias įkūnija Šv. Mergelė Marija savo begaliniu nuolankumu ir pasitikėjimu Dievu. Šv. Mišiose giedojo Vilniaus Arkikatedros grigališkasis choras „Schola Gregoriana Vilnensis“. Pasibaigus Šv. Mišių aukai, seminarijos bendruomenės įsiamžino bendroje fotografijoje ir parapijos namuose „Dominus Maria“ salėje toliau dalinosi agape ir bendryste.

Žilvinas Treinys

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį