Įvilktuvės seminarijoje (2011 gruodis)

Įvilktuvės seminarijoje

Gruodžio 8-osios, Šv. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo dienos, vakare seminarijos bendruomenė šventė didelę šventę: garbingą kunigišką drabužį - sutaną apsivilko trečiojo kurso alumnas Povilas Slaminis iš Kaišiadorių vyskupijos Merkinės miesto. Įvilktuvės yra sąmoningo buvimo su Kristumi ženklas, be to jis rodo, kad Bažnyčia patvirtina klieriko pašaukimą. Šios visiems džiugios šventės išvakarėse seminarijos mažojoje koplyčioje per naktį vyko Šv. Sakramento adoracija ir malda už įvelkamąjį.

Klr.P.Slaminio įvilktuvės

17 valandą prasidėjo iškilmingų šv. Mišių auka ir oficiali įvilktuvių ceremonija, kurioje dalyvavo ne tik gausus būrys kunigų iš Vilniaus ir Kaišiadorių vyskupijų, seminarijos dėstytojų ir seminaristų bendruomenė, bet ir gausus klieriko P. Slaminio giminaičių būrelis atvykęs iš Dzūkijos. Šv. Mišias aukojo Jo Ekscelencija Kaišiadorių vyskupas Juozas Matulaitis kartu su seminarijos rektoriumi monsinjoru Žydrūnu Vabuolu ir kitais kunigais. Homilijos metu ganytojas prisiminė Evangelijoje Jėzaus pasakytą palyginimą apie moterį, pametusią drachmą ir jos džiaugsmą kartu su kaimynėmis ją atradus bei pridūrė, kad šią analogiją galima pritaikyti ir mūsų dienoms, kada labai sumažėjo pašaukimų, o jų atsiradimas mums sukelia didelį džiaugsmą jais kaip ilgai ieškota ir atrasta pamesta moneta. Jo Ekscelencija pareiškė tikintis, kad įvelkamasis Kristaus meilės vardan turi savyje troškimą pasišvęsti Dievo ir žmonių tarnybai bei palinkėjo kandidatui į diakonus ir kunigus ugdyti savyje dieviškąsias dorybes – Tikėjimą, Viltį ir Meilę. Po homilijos, įvyko įvilktuvių apeigos bei įvilktojo P. Slaminio palaiminimas ir priėmimas kandidatu į diakonus ir kunigus.

Klr.P.Slaminio įvilktuvės

Po iškilmingų šv. Mišių visi susirinkusieji šių iškilmių dalyviai buvo pakviesti į konferencijų salę, kur naujai įvilktąjį klieriką P. Slaminį pasveikino rektorius bei seminaristai, o jis pats dėkojo vyskupui, kunigams, giminaičiams bei seminarijos bendruomenei už paramą ir už galimybę būti kandidatu į kunigus. Po to, ganytojui palaiminus vaišių stalą, įvyko bendra agapė.

Žilvinas Treinys

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį