Pastoracinė savaitė seminarijoje: kursas "Dvasinio vadovavimo/palydėjimo teorija ir praktiniai įgūdžiai" (2012 sausis)

Dvasinio palydėjimo kursas

Sausio 10-16 dienomis seminarijoje vyko tradicinė pastoracinė savaitė. Dvasinio palydėjimo kursą pavadintą „Dvasinio vadovavimo/palydėjimo teorija ir praktiniai įgūdžiai“, kuris remiasi Šv. Ignaco Lojolos dvasingumu, organizavo „Gyvenimo ir tikėjimo instituto“ darbuotojos - ses. Bernadeta Mališkaitė, SJE, ses. Linda Emanuella Ceple, SJE kartu su seminarijos dvasios tėvu dvasios tėvu kun. S. Kazėnu, SJ.

Prasidedant mokymams, įžanginį žodį tarė seminarijos vadovas monsinjoras Ž. Vabuolas. Jis pažymėjo, kad šis kursas yra labai svarbus mūsų kunigiškai pastoracijai ir palinkėjo iš jo pasisemti naudos tiek asmeniškai, tiek atliekant tarnystės Bažnyčioje pareigas. 5 dienas seminaristai mokėsi suprasti, kas vyksta dvasinio vadovavimo metu bei dvasinio vadovavimo įgūdžių: klausymosi meno, sugebėjimo būti empatiškais, mokėti perfrazuoti, perklausti, užduoti atvirus bei uždarus klausimus palydimajam, atpažinti dvasių veikimą, paguodą ir nepaguodą įvairiais žmogaus gyvenimo momentais. Seminaristai imitavo dvasinio palydėjimo pokalbius tarp dvasios tėvo bei palydimojo, mokėsi išklausyti, vesti pokalbį, padėti atpažinti ir įvardinti problemą pačiam palydimajam, kreipti jį Dievo valios pažinimo link esamu jo gyvenimo momentu. Kartu su vedančiosiomis buvo bandoma gilintis ir atpažinti į Dievo įvaizdžius ir Jo valios įžvalgas mūsų gyvenimuose, aiškintis kas yra jausmai, psichologiniai gynybos mechanizmai bei psichologiniai sužeidimai,  kokie jie yra ir kodėl jie yra, kokią reikšmę jie turi žmogaus gyvenime, kodėl svarbu mums juos suprasti ir atpažinti dvasinio vadovavimo kelyje. Nepamiršta buvo ir pagrindinė dvasinio vadovavimo sąlyga ir priemonė sėkmingam jo veikimui – malda, akcentuojant atleidimo maldą kaip bene vienintelę pagalbos priemonę ypač sudėtingiems sielos sužeidimo atvejams. Praktinių užsiėmimų metu taip pat buvo nagrinėjami įvairaus dvasinio vadovavimo pavyzdžiai Šv. Rašte ir gyvenime, gvildenami ir sprendžiami sudėtingi jų atvejai. Buvo nagrinėjami taip pat ir dvasinio vadovavimo pavojai, sėkmingo vadovavimo kriterijai, dvasios vadovo etikos kodeksas.

Dvasinio palydėjimo kursas

Pasibaigus šiam intensyviam, tačiau labai produktyviam ir daug naudos davusiam kursui, seminaristai bei vedantieji buvo dėkingi vieni kitiems už gerą bendradarbiavimą, tarpusavio supratimą ir dėkojo maldoje už tai Dievui bei išreiškė viltį ateityje susitikti vieni su kitais jau kunigiškos tarnystės kelyje.

Žilvinas Treinys

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį