Tarptautinė mokslinė konferencija „Ne save pačius skelbiame“ (2018 vasaris)

Vasario 3 d., įvyko mokslinė konferencija, kuria ruošiamės švęsti Vilniaus kunigų seminarijos 25 atkūrimo metų sukaktį.
1993 m. rugsėjo 14 d. buvo atkurta sovietmečiu uždaryta Vilniaus kunigų seminariją, savo tradicija siekianti 1582 m. Tad ir mokslinės konferencijos pranešimų temos buvo skirtos seminarijos istorijai.
Įžangoje perskaitytas kard. Audrio Juozo Bačkio žodis, gyvai pasakojantis jo ir jo rūpesčiu atkuriamos seminarijos žingsnius.
Pirmoji konferencijos sesija apėmė seminarijos įkūrimą ir pirmuosius jos dešimtmečius, XIX a. II pusės išbandymus Rusijos imperijos priespaudos sąlygomis bei seminarijos situaciją ir santykius su tarpukariu atkurtu Stepono Batoro (Vilniaus) universiteto teologijos fakultetu. Paminėtos dvi labai reikšmingos ir įdomios istorinės figūros: seminarijos steigėjas vyskupas (o steigimo metu – dar tik seminaristas) Jurgis Radvila bei kelis dešimtmečius gyvenimo seminarijai atidavęs dėstytojas bei dvasios tėvas kun. Vincentas Kliučinskis, kurio 100 mirties metines šiemet minime.
Antroji dalis buvo skirta paskutiniesiems 25 metams, juos prisimenant per keturias raktines asmenybės: kunigą Joną Juraitį, Romaną Plečkaitį, kun. Antaną Paškų ir kun. Antaną Rubšį. Visi jie dėstė Vilniaus kunigų seminarijoje kurdami tradiciją, iš kurios semiamės dažnai neatpažindami nusipelniusių žmonių, per kuriuos tiek daug esame gavę.
Didžiuojamės, kad mokslinę konferenciją galėjome užbaigti naujai seminarijos išleistos publikacijos pristatymu. Tai komentarais ir biblinėmis paralelinėmis papildytas Gilgamešo epo leidimas, su kuriuo susipažinti labai naudinga siekiant suprasti pasaulį, kuriame istoriškai kūrėsi Šventasis Raštas.
Visi drauge dėkojame Viešpačiui už Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminariją ir jos vaisius.
Konferencijos nuotraukas galite rasti seminarijos facebook paskyroje.
Linas Braukyla
 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį