Tradicinis kambarių laiminimas (2020 rugsėjis)

    

      Rugsejo 16 d. seminarijos bendruomenė šventė tradicinę kambarių palaiminimo šventę. Kiekvienam studijuojančiam seminarijoje yra svarbu malda ir studijomis pasiruošti busimiems kunigiškojo pašaukimo įsipareigojimams, todėl vakar seminarijoje įvyko ši šventė.

    Maldoje Viešpatį prašėme, kad ateitų palaiminti ir perkeisti mūsų kasdienybę. Laiminimo apeigoms vadovavęs seminarijos rektorius kun. Andžej Šuškevič susirinkusiems klierikams pabrėžė bendruomeninį dalinimosi ir bendrystės aspektus. Jis teigė, kad gyvenant seminarijos kambariuose bendrystė atspindi 12 apaštalų, susirinkusių aplink Jėzų, patirtį. Prieš pradėdamas palaiminimą magnificencija palinkėjo, kad į kambarius priimta Dievo palaima taip pat išlaikytų atviras širdies duris. Po įžangos apeigų koplyčioje prasidėjo patalpų palaiminimas, kurį užbaigėme vidiniame kiemelyje melsdamiesi seminarijos globėjo šv. Juozapo litaniją.


Dalinamės kambarių laiminimo akimirkomis socialinio tinklo "Facebook" seminarijos paskyroje.
 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį