Kviečiame jungtis į Ukrainos gynybinį maldos frontą!

Kaip visą Lietuvą, taip ir Seminarijos bendruomenę sukrėtė barbariški Rusijos karinės agresijos veiksmai prieš Ukrainą ir jos žmones. Suprasdami, kad artimiausios dienos, savaitės ir mėnesiai bus labai sunkūs mūsų broliams ir sesėms ukrainiečiams, pradėjome operatyviai galvoti, kaip galėtume pagelbėti Ukrainai.

Žinoma būdų yra įvairių: tai ir finansinė parama, ir humanitarinė pagalba, tačiau kaip tikinčiųjų bendruomenė, pirmiausia prisimenam Jokūbo laiško eilutes: „Daug gali karšta teisiojo malda“ (Jok 5, 16). Tai priminimas, ką regis gerai žinome - mes turime labai galingą ginklą. Mūsų bendruomenės, o ir kiekvieno tikinčiojo svarbiausias ginklas - užtarimo malda ir gyvas santykis su Viešpačiu.

Be kita ko, esame Dievo gailestingumo sostinė, tad turime didžiulį lobį ir ginklą - paliktą mums paties Jėzaus Kristaus per Bažnyčios patvirtintus, autentiškus apsireiškimus šv. Faustinai. Neturime likti piktojo nuolat brukamoje apgaulėje, kad situacija beviltiška. Su Dievo malone ir mūsų visų vienybe maldoje - mes galime viską. Tad šios brutalios karo agresijos akivaizdoje ir kilo mintis padėti mūsų broliams ir seserims ukrainiečiams Dievo gailestingumo vainikėlio malda.

Skaičius 40 Šventajame Rašte užima ypatingą vietą: tvanas žemėje tęsėsi 40 dienų, Mozė praleido 40 dienų ir naktų ant Sinajaus kalno prieš gaudamas Dievo įsakymus, Išrinktoji tauta 40 metų klaidžiojo dykumoje, kol pasiekė pažadėtąją žemę, Jėzus Kristus išbuvo 40 dienų dykumoje pasninkaudamas ir gundamas šėtono. Šis skaičius Biblijoje išreiškia simbolinę laiko trukmės išraišką „tiek, kiek reikia“. Tikime, kad ir visų mūsų bendra malda truks – tiek kiek reikia, bet savo tikslą būtinai pasieks.

Tad norime pakviesti visus tikinčiuosius prisijungti prie šios Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos iniciatyvos - 40 dienų Dievo Gailestingumo vainikėlio maldos už Ukrainos laisvę ir pergalę, už taiką visame pasaulyje bei Rusijos atsivertimą.

Šia malda Seminarijoje meldžiamės kiekvieną dieną 19.30 val. Galima į šią maldą jungtis šiuo laiku, ar jums patogesniu. Galima ja melstis asmeniškai arba bendruomeniškai, kiekvieną dieną 19.30 jungiantis prie Seminarijos Facebook paskyros ir drauge visiems kartu melstis stebint gyvą transliaciją.

Prašome dalintis šia informacija su visais, galinčiais jungtis į šią bendrą maldą. Apjuoskime Ukrainą maldos žiedu. Tebūna tai mūsų kasdienis gynybinis frontas, juosiantis brolius ir seseris ukrainiečius, saugantis Taiką pasaulyje bei vedantis Rusiją į atgailą ir atsivertimą.

Tepadeda Ukrainai ir mums Viešpats.

Taikos Karaliene – melski už mus! 

 

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį