Akvarelių paroda (lapkritis 2022)

Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje (Kalvarijų g. 325) veikia dailininko Kazio Kęstučio Šiaulyčio akvarelių paroda „Mūsų šventovės“. Parodos pristatymas ir susitikimas su menininku įvyks lapkričio 29 d. 18:00 val. Parodos autorius yra Dailininkų sąjungos ir Lietuvos Žurnalistų sąjungos narys, spaudos dailininkas, dailės pedagogas. 1992-1997 m. leido ir redagavo žurnalą vaikams „Žaliasis laikraštis“, parengė tris dailės vadovėlius ir kitas mokymo priemones vidurinėms mokykloms. Surengė keliolika personalinių akvarelės parodų. Menininko darbų yra įsigiję dailės vertintojai Lietuvoje ir užsienyje. Džiaugiuosi, turėdamas galimybę eksponuoti akvareles tokioje taurioje, iškilioje mokymo įstaigoje, pristatyti savo kūrybą Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos bendruomenei. Visos čia rodomos akvarelės sukurtos plenere – tiesiogiai stebint kraštovaizdį, bažnyčių architektūrą, šventorių erdves, dalyvaujant tos dienos, to laiko būtovėje. Savo kūrybiniame archyve radau apie šimtą darbų, kurie atitiktų šios parodos idėją. Didžiuma, sukurti ekspedicijose ir pleneruose Žemaitijoje, Aukštaitijoje, lankant mažuosius miestelius – bažnytkaimius, kur mūsų šventovės yra svarbiausi miestelių išvaizdą ir istoriją lemiantys pastatai. 1989-1992 metais, keliaudamas po Lietuvą, tarsi iš naujo, kitaip, stebėjau bažnyčias, sakralinius paminklus, turėdamas galimybę, šalia jų praleisdavau po kelias kūrybines valandas. Iš šio laikotarpio parodoje eksponuojami keletas darbų. 2001 metais kilo idėja sukurti akvarelių ciklą “Vilniaus bažnyčios”. Parodoje - vienuolika ciklo akvarelių. Didžiuma šių darbų publikuoti spaudoje, reprodukuoti atvirukuose. Keletą akvarelių nuliejau specialiai šiai parodai. Viena jų – „Vilniaus Kalvarijų - Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia“. Parodą galima aplankyti darbo dienomis 9.00-16.00 val. iki 2022 m. gruodžio 09 d.
 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį