Gailestingumo Motinos atlaidai (lapkritis 2022)

Gailestingumo Motinos atlaidų metu, lapkričio 16 dienos vakarą, šventėme iškilmingą Eucharistiją, melsdamiesi už dvasinius pašaukimus. Jai vadovavo Telšių Vysk. Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius kan. Jonas Ačas, drauge meldėsi Lietuvos seminarijų vadovybės nariai ir seminaristai. Homilijos metu buvo priminta sena Vilniaus miesto gyventojų tradicija – virš savo namų durų staktos pakabinti Aušros Vartų Gailestingumo Motinos paveikslą, kuris, anot pamokslininko, primena, kad šv. Marija visada greta mūsų. O mes patys buvome atnaujinti šį paveikslą regėdami gyvai ir iš arti.
 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį