Svečias iš Italijos (lapkritis 2022)

Seminaristus aplankė tėvas Amedeo Ferrari OFM. Svečias, atvykęs iš Milano, lapkričio 21–23 dienomis skaitė paskaitas ir vedė diskusijas žmogiškosios formacijos klausimais. Kiekvienas asmuo, ne tik kunigai, gyvenimą yra gavę kaip dovaną ir drauge yra pašaukti tą dovaną dovanoti patys. Todėl visi yra pirmiausiai pašaukti į meilę, o šiuo pašaukimu remiasi konkretesnis pašaukimas – į kunigystę. Susitikimai su t. Amedeo, apimdami meilės, pašaukimo, seksualumo, atsivėrimo kitam asmeniui temas, naujai atskleidė, koks svarbus kunigiškam keliui yra tvirtas bendražmogiškas pamatas.
 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį