Įviltuvės (gruodis 2022)

Drauge su Visuotine Bažnyčia šventėme Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmę. Seminarijai tai brangi diena, nes penkiems trečio kurso broliams buvo pašventintos ir įteiktos sutanos — maldingumo rūbai, liudijantys troškimą tarnauti Kristui ir Bažnyčiai. Įvilktuvių liturgijai vadovavo Kaišiadorių vyskupas J. E. Jonas Ivanauskas, drauge meldėsi Vilkaviškio ir Vilniaus ganytojai, seminarijos vadovybės nariai, dvasios tėvai, svečiai kunigai, dėstytojai, darbuotojai ir įvelkamųjų giminaičiai. Šv. Mišių metu giedojo jungtinis Širvintų, Paparčių, Žaslių parapijų vokalinis ansamblis ,,Cantate Domino", vadovaujamas Dailiaus Kavalevskio. Homilijos metu vysk. Jonas teigė, kad kiekvienas tikintysis turi artimą ir brangintiną ryšį su Dievo Motina, padedantį jausti kasdienybę lydintį Viešpaties žvilgsnį. Kunigiškas drabužis, anot ganytojo, yra išskirtinis Dievo meilės ženklas asmeniui, tarnaujančiam Kristui. Jis skirtas tam, kad kuo daugiau žmonių pamatytų mylintį Dievo veikimą. Kunigystė yra tarp dviejų – Rojaus sodo ir Golgotos kryžiaus – medžių, kurie yra paženklinę kiekvieną žmogų nuodėme ir malone. Dėl to, pašaukimo kelyje visada susiduriama su iššūkiu ir pavojumi pasirinktu keliu eiti neištikimai. O siekiant doros tarnystės reikia dviejų dalykų: drąsos, nes kunigystė yra asmeniškai numatyta paties Dievo, ir nuolatinio tikėjimo žvilgsnio išsiugdymo. Baigiant Eucharistijos šventimą seminarijos rektorius kun. Andžej Šuškevič padėkojo atvykusiems trečiakursių tėvams ir giminaičiams, kurie savo rodomu pavyzdžiu užaugino sūnus su jautriomis širdimis, gebančiomis išsigirsti Dievo balsą ir į ji atsiliepti.
 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį