Kunigystės šventimai (gruodis 2022)

Kauno arkikatedroje, švenčiant iškilmingą Eucharistijos liturgiją, buvo teikiami kunigystės šventimai seminarijos absolventui diak. Eligijui Žakiui. Eucharistijai vadovavęs ir sveikinimo žodį susirinkusiems taręs Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas susirinkusiems sakė, kad šventimai yra „slėpinys, kai žmogus ištaria „taip“ Viešpaties kvietimui, ir Viešpats perkeičia asmenį į „Alter Kristus“, Kristaus bendradarbį ir Jo malonės teikėją“. Homilijos metu J. Em. Sigitas Tamkevičius teigė, kad kunigas skiriamas rūpintis konkrečios bendruomenės žmonėmis. Kunigiškoji tarnystė, anot pamokslavusio kardinolo, sunki ne dėl celibato, bet todėl kad reikalauja pasišventimo Bažnyčiai, be jo gyvenimas — moralinė degradacija. Kunigus aplanko skaudūs išgyvenimai, kai jų klaidos išpučiamos ir primetamos. Bažnyčios priešai supranta, kokia svarbi yra vyskupų ir kunigų tarnystė, todėl nesibodi jų apipilti kaltinimais. Homilijos pabaigoje ganytojas padėkojo tikintiesiems už paramą, skitą vyskupų ir kunigų tarnystei, o taip pat pakvietė palydėti mada kun. Eligijaus tarnystę, kad ji neštų vaisių arkivyskupijos bendruomenei.
 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį