Kūčių vakarienė (gruodis 2022)

Drauge šventėme Kūčias. Jas pradėjome iškilmingu Eucharistijos šventimu, kuriam vadovavo arkivysk. G. Grušas. Kartu meldėsi vadovybės nariai, dėstytojai, darbuotojai ir klierikai. Homilijos metu ganytojas, remdamasis Mergelės Marijos pavyzdžiu, sugretino Kalėdų ir Kryžiaus slėpinius. Jis teigė, kad mūsų gyvenimuose išmelstos ir gautos dovanos turi tapti padovanotomis kitiems. Jos įpareigoja dalintis, o kiekviena iš jų turi savą kainą. Kaip Marija Kalėdų slėpinyje priėmė ir vėliau išleido Jėzų į Kryžiaus mirtį, taip ir mes Kalėdų slėpinio dėka priimame savo pašaukimą – Jėzų, tampame Jo dovana laisvai gauti ir laisvai atiduoti. Šventinės vakarienės metu laužyti kalėdaičiai, giedotos Kalėdų giesmės. Džiaugtasi, kad dienos šviesą išvydo du nauji kūriniai: naujas klierikų leidžiamo žurnalo „Teesie“ numeris ir ilgai lauktas bendras dviejų chorų - seminarijos choro bei mišraus jaunimo choro „Exaudi“ - kompaktinis diskas „Juozas Naujalis. Atrastieji motetai“.
 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį