Grabnyčios (vasaris 2023)

Drauge su pašvęstojo gyvenimo broliais ir seserimis bei susirinkusiais tikinčiaisiais, minėdami Viešpaties paaukojimą šventykloje, Vilniaus arkikatedroje bazilikoje šventėme iškilmingą Eucharistiją, kuriai vadovavo Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas. Homilijos metu ganytojas akcentavo pašvęstojo gyvenimo bendruomenių narių pavyzdį, kurie būdami atviri Šventosios Dvasios vedimui ir įsiklausydami vienas į kitą, gyvena sinodinio kelio dvasia. Dalindamasis mintimis šia tema, arkivyskupas prisiminė vieną palyginimą: kunigų seminarija ar kita glaudi bendruomenė yra tarsi kratomas maišas, kuriame esantys akmenys apskaldo vienas kito kampus. Būtent taip Dievas, anot ganytojo, grynina pašvęstuosius bendruomenėje per evangelinį neturtą, paklusnumą, skaistumą. Viešpaties, laimink, padėk ir palydėk visus pašvęstuosius, liudijančius, kad Viešpats yra arti!
 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį