Paroda ,,Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas'' (kovas 2023)

Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje (Kalvarijų g. 325) veikia tapytojo ir grafiko Gedimino Pranskūno ir skulptoriaus Juozo Genevičiaus darbų paroda. Susitikimas su menininkais ir parodos pristatymas įvyks balandžio 17 d. 17:00 val. Parodą seminarijoje galima aplankyti iki gegužės mėn. 31 d. "Šioje iškilių dailininkų,- tapytojo Gedimino Pranskūno ir skulptoriaus Juozo Genevičiaus parodoje daugelį sužavės judviejų kūriniai. Juoba, kad jie skirti visuotinai reikšmingai tematikai – tikėjimui Dievu ir sielos nemirtingumu. G. Pranskūnas neįliustruoja šv. Rašto. Jis gilus, drąsus vizionierius, neprisirišęs prie istorinio konteksto. Jame alsuoja ir budrauja lietuviška gamtojauta. Jo vaizduotės polėkiui pakanka tos stiprios atramos “čia ir dabar” tikėjimui Dievu ir dvasingumu. Skulptoriaus Juozo Genevičiaus sukurtos figūros šv. Marijos, šv. Pranciškaus, dvylikos apaštalų, trečio stulpo, angelų tiesiog byloja apie krikščioniškojo tikėjimo gelmę. Manding, skulptoriui labiausiai rūpi paveikti jo kūrinių suvokėjo širdingumą. Skulptorius atrodo mažakalbis, bet jo kiekvienas rankos judesys ir kalto ar kito įrankio prisilietimas prie formuojamos medžiagos sunkio rodo jo ”Aš” savitumą ir brandą. Ši paroda- tai dvasios atgaiva, kai čia pat vyksta siaubingas karas, nekaltų žmonių žūdynės ir bedievis žmogus paverčia pragaru Žemę ir Dangų". Akademikas Algirdas Gaižutis
 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį