Dievui viskas įmanoma! (balandis 2023)

Kauno arkikatedroje bazilikoje arkivysk. Kęstutis Kėvalas vyskupo pagalbininko tarnystei pašventino buvusį seminarijos dvasios tėvą kun. Saulių Bužauską. Tai yra istorinis įvykis seminarijai, nes naujasis ganytojas yra atkurtosios Vilniaus seminarijos absolventas, pirmasis tapęs vyskupu.

Homilijos metu arkivyskupas teigė, kad žvelgiant į būsimąjį vyskupą Saulių prieš visų akis veriasi mylinčio Jėzaus mokinio gyvenimo istorija. Mylinti širdis, anot pamokslavusio ganytojo, yra Dievo meilės bendradarbė iškart įtraukianti į nuotykį plėsti dangų veikiant „In persona Christi“, skelbiant Gerąją naujieną.

Dieve, globok ir puoselėk savo tarno vysk. Sauliaus širdies atsidavimą Šventosios Dvasios vedimui!

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį