Konferencija apie krikščioniškąją tylą (balandis 2023)

Seminarijoje lankėsi cistersų abatas Mauro-Giuseppe Lepori. Garbus svečias dalinosi savo asmenine dvasinio gyvenimo patirtimi apie krikščioniškąją tylą.

Kalbėtojas teigė, kad seminarijoje yra bendras tylos laikas, nes yra bendras visus vienijantis kunigiškas pašaukimas. Mums nereikia tylos, bet Kristaus, kuri girdime tyloje. Kristus kvietė apaštalus tapti žmonių žvejais, nesistengiančiais būti tobulais iš savęs. Meldžiantis prašymo ir šlovinimo maldomis, kuriančiomis santykius, krikščioniškoji tyla yra sąlyga girdėti į širdį kalbantįjį bei sekti paskui kviečiančio pašaukimų šaltinio – Kristaus – balsą. Krikščioniškoji tylos samprata kyla iš santykio būti su šaukiančiuoju.

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį