Absolvento primicijos (gegužė 2023)

Šv. Juozapo darbininko šventės proga seminarijoje vyko jos absolvento, neopresbiterio kun. Dovydo Pauliko primicijos. Homilijos metu naujasis Telšių vyskupijos kunigas dalinosi apie pirmųjų kunigystės savaičių metu patirtas malones bei patirtis. Jis gyvai paliudijo asmeninės maldos būtinumą ir bendrystės svarbą kunigiškai tarnystei, kurių daigai prasikalė seminarijos metais.

Eucharistijos pabaigoje buvo teikiamas primicijinis palaiminimas, kurį priėmė visa bendruomenė.

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį