Vyskupiškos primicijos (gegužė 2023)

Ad fontes į seminariją sugrįžo jos absolventas, Kauno arkivyskupijos augziliaras, vysk. Sauliaus Bužauskas. Ganytojas, švęsdamas „vyskupiškų primicijų“ Eucharistiją, homilijos metu komentavo tikinčiajam žmogui Dievo valią primenančios Šventosios Dvasios svarbą. Anot, vysk. Sauliaus, Ji išbandymų akivaizdoje su ramybe nuolat primena pašaukimo momentą bei skatindama drąsina ištarti „taip“ Viešpačiui. Tikėjimas priklauso nuo Dievo malonės ir žmogaus bendradarbiavimo.

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį