Sekminės (gegužė 2023)

Vilniaus šv. Kryžiaus atradimo bažnyčioje šventėme Sekminių atlaidus. Drauge su pašvęstojo gyvenimo atstovais ir kunigais apmąstėme Kryžiaus kelio stotis ir šventėme iškilmingą Eucharistiją, kuriai vadovavo apaštalinis nuncijus arkivysk. Petras Rajičius.

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį