Celibato priesaikos ir tikėjimo išpažinimas (gegužė 2023)

Iškilmingas tikėjimo išpažinimas kartu su celibato priesaika liudininkų akivaizdoje - paskutinis žingsnis prieš priimant Šventimų sakramentą. Šia proga Vilniaus arkivyskupijos augziliaras vysk. Arūnas Poniškaitis, prieš priimdamas pasižadėjimus iš seminarijos absolventų Lino, Deivido, Miroslav ir Miroslav Jono, pažymėjo: celibato priesaika nėra tik disciplinarinė nuostata, o laisvai pasirinktas kelias, tikrovė, kurioje galima išsiskleisti, mylint Dievą ir žmones. Anot ganytojo, prisiimant įsipareigojimus reikia ištikimai bendradarbiauti su Viešpačiu, nes jų neištesėjimas atneša skausmą, turi griaunančią ir papiktinančią jėgą. Tylus laikymasis ištikimybėje irgi yra jėga. Kalbos pabaigoje būsimiems diakonams buvo palinkėta, kad tariami priesaikų žodžiai giliai įsirėžtų širdyse ne kaip daug kartų ištartą formulė, o kaip tikėjimo žodžiai.

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį