Diakonato šventimai (biržėlis 2023)

Motina Bažnyčia birželio 1 d. pasipildė keturiais naujais diakonais, kurios iškilmingos Eucharistijos metu pašventino Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas.

Diakonato šventimų homilijos metu ganytojas teigė, kad Kristaus, aukščiausio ir amžinojo kunigo, šventė grąžina į tikėjimo ir gyvenimo centrą – Kryžiaus auką. Anot ganytojo, visi esame pašaukti susitapatinti su save dovanojančiu Kristumi. Vienas iš būdų – šventimai, įpareigojantys kiekvieną dieną eiti nelengvu Dievo valios nurodytu keliu. Šventimų metu Dievo akivaizdoje šventinamieji padovanoja savo gyvenimą Jėzui ir Bažnyčiai, tačiau tai reikia daryti nuolat.

Savo homilijos metu arkivyskupas svarstė apie šventimų metu prisiimamus įsipareigojimus. Ypač buvo atkreiptas dėmesys į celibatą, kurio nesilaikymas palieka daug žaizdų - kai skauda vienam nariui, su juo kenčia ir visas kūnas. Vis dėlto Kristaus auka – meilės auka, o celibatas – meilės atidavimas Kristui dalyvaujant aukoje, todėl nereikia bijoti. Homilijos pabaigoje arkivyskupas kreipėsi į būsimuosius diakonus sakydamas, jog jų nugyventi gyvenimai bus aiškiausi pamokslai, jei liudys Kristaus meilę rodant aukos–kunigo–altoriaus ryšį.

Dėkojame Dievui, kad savo malone pažymėjo, ką buvo pradėjęs seminarijos absolventų Lino, Deivido, Miroslav ir Miroslav Jono gyvenime!

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį