Mokslo metų uždarymas (birželis 2023)

Drauge su Vilniaus arkivyskupijos ganytojais, dėstytojais, dvasios tėvais bei formuotojais šventėme mokslo metų pabaigos šv. Mišias, kurioms vadovavo arkivysk G. Grušas. Homilijos metu ganytojas teigė, kad teologijos studijos yra skirtos tam, kad užsimegztų gyvas ir gilus santykis su Dievu, padedantis pakelti sunkumus, atremti išbandymus, mokantis džiaugtis. Arkivyskupas palinkėjo vasaros metu gyventi su Viešpačiu ir jo Motina bei saugiai sugrįžti į bendrus namus – seminariją.

Nusifotografavus mokslo metų pabaigtuvių šventė tęsėsi konferencijų salėje. Rektorius kun. Andžej, apžvelgdamas trisdešimtuosius akademinius mokslo ir formacijos metus, dėkojo klierikams, dėstytojams, darbuotojams, dvasios tėvams, nuodėmklausiams, studijas kuruojantiems asmenims, o taip pat parapijų klebonams, kurių parapijose klierikai atliko liturgines praktikas. Absolventams studijų prefektas įteikė magistro laipsnio diplomus, o klierikų atstovas Ignas Šopaga šmaikščiai ir taikliai apibūdino praėjusius metus.

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį