Liudijimai  •  Maldos  •  Informacija stojantiems  •  Nuorodos
 
     
 

Informacija stojantiems į kunigų seminariją 2023 m.

Į kunigų seminariją priimami jaunuoliai, turintys vidurinį išsilavinimą, jaučiantys pašaukimą kunigystei ir norintys savo gyvenimą pašvęsti Dievo ir žmonių tarnystei.

Per stojamuosius egzaminus tikrinama:
– valstybinės kalbos mokėjimas;
– pagrindinių katalikų tikėjimo tiesų žinojimas;
– bendras tinkamumas kunigiškajai tarnystei.

DOKUMENTŲ PRIĖMIMAS:

Kauno kunigų seminarija (A. Jakšto 1, Kaunas)

Seminarijos rektoriaus tel. +370 618 60940, el. paštas: kksrektorius@gmail.com

Telšių vysk. Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija (Katedros a. 6, Telšiai)

Seminarijos rektorius kan. Jonas Ačas tel. +370 687 85991; e-paštas: tkseminarija@gmail.com

parengiamojo kurso vadovas kun. Vilius Viktoravičius tel. +370 687 82988; el. paštas: viktoravicius@yahoo.it

Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija (Kalvarijų 325, Vilnius)

Seminarijos rektoriaus tel. +370 5 2701602; el. paštas: rektoriusvks@seminarija.lt

Dokumentai, kuriuos kandidatai turi pristatyti:

 1. Prašymas rektoriui, rašytas ranka;
 2. Vyskupo siuntimas;
 3. Charakteristika, parašyta gyvenamosios vietos parapijos klebono;
 4. Kitos charakteristikos, parašytos kunigų, turėjusių įtakos renkantis seminariją;
 5. Autobiografija (pagal seminarijos pateiktą pavyzdį);
 6. Krikšto ir Sutvirtinimo sakramentų pažymos;
 7. Brandos atestatas;
 8. Jei kandidatas turi – kitų turimų mokslo vardų ir laipsnių bei kvalifikacijų pažymos;
 9. 2 paso nuotraukos;
 10. Sveikatos pažyma (F086/a);
 11. Pagrindinio paso puslapio ir/arba asmens tapatybės kortelės fotokopija.

Priėmimo kvotų seminarijoje nėra – priimami visi kandidatai, sėkmingai išlaikę egzaminus ir pasirodę tinkami kunigiškajai tarnystei.

 
 
  toliau į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai Biblioteka Į titulinį puslapį