Propedeutinis  •  Kalendorius  •  Dienotvarkė  •  Maldos gyvenimas  •  Studijos  •  Pastoracija  •  Laisvalaikis
 
     
 

Studijų programa

Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija vykdo vientisąją Religijos mokslų krypties studijų programą. Šių studijų planą galima rasti ČIA.

Nuo 2014 metų rudens buvo vykdomas Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos institucijos ir jos vykdomos studijų programos savianalizės procesas. Išorinį kokybės vertinimą atliko Šventojo Sosto Bažnytinių universitetų ir fakultetų kokybės vertinimo ir skatinimo agentūra (AVEPRO). Tarptautinė ekspertų Komisija, vadovaujama Popiežinio Laterano universiteto Teologijos fakulteto Vicedekano, Profesoriaus dr. Lubomir ŽAK, vizitavo Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminariją 2015 m. sausio 20 d. Su ekspertų Komisijos galutinėmis vertinimo išvadomis anglų kalba galima susipažinti ČIA.

Atsižvelgdamas į ekspertų Komisijos išvadas, Studijų kokybės vertinimo centras Seminariją kaip aukštojo mokslo instituciją ir jos vykdomą studijų programą 2015 metų pavasarį akreditavo maksimaliam 6 metų laikotarpiui.

Įsakymą dėl seminarijos kaip institucijos akreditavimo galima rasti čia, o įsakymą dėl seminarijos vykdomos studijų programos akreditavimo - čia.

Vertinimo rezultatai yra paviešinti Studijų kokybės vertinimo centro internetiniame puslapyje: VERTINIMO REZULTATAI

Studijų programa Dėstytojai Studentų darbai

 
 
   toliau  į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį