Globėjas  •  Hierarchai  •  Vadovybė  •  Klierikai  •  Ekskursija  •  „Teesie“  •  Biblioteka  •  Padėka
 
     
 

Katalogai

LIETUVOS BIBLIOTEKŲ KATALOGAI

Bibliotekos saugyklose

Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos bibliotekos katalogas

Katalogas matomas tik iš bibliotekos kompiuterių. Pradėtas kurti 1999 metais. Elektroniniame kataloge galima rasti informaciją apie visus bibliotekoje esančius dokumentus: knygas ir serialinius leidinius, garso ir vaizdo įrašus, kompiuterinius dokumentus. Seminarijos bibliotekos dokumentų bibliografiniai įrašai taip pat matomi LIBIS suvestiniame kataloge.

LIBIS – Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos suvestinis katalogas
www.libis.lt

LIBIS suvestinis katalogas – jungtinis Lietuvos bibliotekų katalogas. Katalogo sudaryme dalyvauja per 60 įvairaus tipo ir dydžio bibliotekų: valstybinės reikšmės, apskričių ir savivaldybių viešųjų, aukštųjų mokyklų, įvairių organizacijų bei muziejų.

Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos katalogas 
http://lnb.libis.lt

Lietuvos Mokslų Akademijos bibliotekos katalogas
http://aleph.library.lt/F?func=find-b-0&local_base=mab01

Vilniaus universiteto bibliotekos katalogas 
https://virtualibiblioteka.vu.lt/primo-explore/search?sortby=rank&vid=VU&lang=lt_LT

Vytauto Didžiojo universiteto bibliotekos katalogas
http://aleph.library.lt/F?func=find-b-0&local_base=vdu01

UŽSIENIO ŠALIŲ BIBLIOTEKŲ KATALOGAI

Vatikano bibliotekos katalogas
https://opac.vatlib.it/all/

FIDES – Lenkijos bažnytinių bibliotekų federacijos suvestinis katalogas
http://katalog.fides.org.pl/

Taisyklės Katalogai Lietuvos duomenų bazės Užsienio duomenų bazės Atvirosios prieigos ištekliai

 
 
   toliau  į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį