Globėjas  •  Hierarchai  •  Vadovybė  •  Klierikai  •  Ekskursija  •  „Teesie“  •  Biblioteka  •  Padėka
 
     
 

Užsienio duomenų bazės

   

Per vieningą EBSCO adresą http://search.ebscohost.com/ galite jungtis prie bazių, kurių sąrašą su trumpu jų pristatymu matote apačioje.

Jungimasis prie bazių iš visų seminarijos kompiuterių be slaptažodžių, iš kitų kompiuterių – su slaptažodžiais. Seminarijos bibliotekos skaitytojams, norintiems duomenų bazėmis naudotis už seminarijos ribų, reikia kreiptis į bibliotekos darbuotoją dėl nuotolinio jungimosi slaptažodžio suteikimo.

Academic Search Complete - pasaulyje labiausiai vertinama, visapusiška ir daugiadisciplinė duomenų bazė. Ji apima antropologijos, astronomijos, biologijos, chemijos, geografijos, teisės, matematikos, psichologijos, religijos, teologijos, zoologijos ir kitas mokslų sritis. Duomenų bazėje informacija indeksuota, joje pateikiami viso teksto straipsniai iš daugiau kaip 11 600 žurnalų ir rodyklės bei santraukos iš daugiau kaip 11 000 žurnalų.

Business Source Complete - duomenų bazėje pateikiami ekonomikos, verslo, rinkodaros, vadybos, finansų, buhalterinės apskaitos ir kitomis susijusiomis temomis visateksčiai moksliniai straipsniai ir bibliografinė informacija. Papildomai duomenų bazėjė pateikiamos įvairių pasaulio šalių ekonominės ataskaitos, finansiniai rodikliai, rinkos tyrimų ataskaitos, konferencijų pranešimų medžiagos.

ERIC – bibliografinė duomenų bazė švietimo klausimais, kuriama JAV švietimo departamento informacijos centro. Bazė atnaujinama kas ketvirtį.

Health Source: Consumer Editon - duomenų bazėje siūloma daugiau populiaraus turinio medicinos literatūra. Joje galima ieškoti informacijos farmakologijos, vėžinių susirgimų ir profilaktikos, vaikų priežiūros, mitybos, sporto medicinos ir kitais pagrindiniais sveikatos priežiūros klausimais. Taip pat galima naudotis medicinos terminų žodynu Merriam-Webster's Medical Desk Dictionary.

Health Source: Nursing/Academic Edition - duomenų bazė siūlo 550 visateksčių mokslinių periodinių leidinių įvairiais medicinos bei slaugos klausimais, iš jų daugiau kaip 450 recenzuojamų mokslinių leidinių, taip pat pateikia 850 mokslinių leidinių su referatais.

MasterFILE Premier – visateksčiai straipsniai nuo 1975 m. iš populiarių periodinių leidinių įvairiomis temomis. Skirta plačiam skaitytojų ratui. Gausi nuotraukų, žemėlapių ir vėliavų kolekcija. Duomenys atnaujinami kasdien.

MEDLINE - referatinė duomenų bazė medicinos, slaugos, stomatologijos, veterinarijos ir kitais klausimais. MEDLINE siūlo 4 800 mokslinių biomedicininių periodinių leidinių, kuriuos referuoja ir anotuoja Nacionalinė medicinos biblioteka (National Library of Medicine). Visi leidiniai šioje bazėje recenzuojami. Leidinių archyvas prieinamas nuo 1966 m.

Newspaper Source – informacija iš nacionalinių ir regioninių Amerikos dienraščių, keliasdešimt tarptautinių leidinių, radijo ir televizijos naujienų agentūrų.

Emerald Management eJournals Collection
www.emeraldinsight.com

Į Emerald Management eJournals Collection duomenų bazę įtraukti viso teksto žurnalai verslo, vadybos, marketingo, informacijos ir komunikacijos mokslų, finansų, ekonomikos, žmogiškųjų išteklių valdymo, inovacijų ir kt. klausimais.

Taylor & Francis Online
www.tandfonline.com

Duomenų bazėje pateikiami visateksčiai moksliniai žurnalai humanitarinių, socialinių, technologijos, fizinių ir biomedicinos mokslų klausimais. Joje yra per 30 religinės tematikos žurnalų.
Prenumeruojamų žurnalų sąrašą rasite čia: www.lmba.lt/db/8617

DĖMESIO!
Duomenų bazėse esanti informacija negali būti naudojama komercinėms reikmėms. Tik asmeninėms mokslo, savišvietos reikmėms reikalingi duomenys gali būti perrašomi į savo asmeninius kompiuterius ar kitas elektronines informacijos saugojimo laikmenas. Prisijungimo prie elektroninių išteklių duomenys negali būti platinami ar perduodami tretiesiems asmenims.

Taisyklės Katalogai Lietuvos duomenų bazės Užsienio duomenų bazės Atvirosios prieigos ištekliai

 
 
   toliau  į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį