Globėjas  •  Hierarchai  •  Vadovybė  •  Klierikai  •  Ekskursija  •  „Teesie“  •  Biblioteka  •  Padėka
 
     
 

IV teologijos kursas (2021/2022 m.m. 6 kursas)

 
  
   
 
  
 
Rokas Maziliauskis,
1993 03 28, iš Vainuto šv. Jono Krikštytojo par. (Tš)
 
Denis Paulavičius,
1996 11 23, iš Pelesos šv. Lino par. (Baltarusija) (Vn)
  Dovydas Paulikas,
1990 11 10, iš Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų par. (Tš)