Globėjas  •  Hierarchai  •  Vadovybė  •  Klierikai  •  Ekskursija  •  „Teesie“  •  Biblioteka  •  Padėka
 
     
 

II teologijos kursas (2021/2022 m.m. 4 kursas)


 
     
Edvardas Česonis,
1997 01 10, iš Elektrėnų Švč. M. Marijos Kankinių Karalienės par. (Kš)
  Tautvydas Dikčius,
1997 12 11, iš Musninkų Švč. Trejybės par. (Kš)
  Edvinas Jurgutis OFM,
1996 08 26, iš Mažesniųjų brolių ordino
  Martynas Kandratavičius,
1993 07 08, iš Vilniaus Gailestingumo šventovės (Vn)
  Titas Misevičius,
1998 04 28, iš Kauno (Palemono) Švč. Mergelės Marijos, Rožančiaus Karalienės, par. (Kn)
       
       

     
 

  Martynas Ruzgus,
1996 10 05, iš Alantos Šv. ap. Jokūbo par. (Pn)
  Mantas Skaivydas,
1998 07 04, iš Mažeikių šv. Pranciškaus Asyžiečio par. (Tš)
  Zenonas Turauskas,
1998 05 03, iš Upynos Švč. Meregelės Marijos Vardo par. (Tš)
  Jonas Urbas MIC,
1997 02 17, iš Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo kunigų marijonų vienuolijos

               
                 
                 
                 
                 
       
       


IV teologijos k. (VI) III teologijos k. (V) II teologijos k. (IV) I teologijos k. (III)

 
 
   toliau  į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį