Globėjas  •  Hierarchai  •  Vadovybė  •  Klierikai  •  Ekskursija  •  „Teesie“  •  Biblioteka  •  Padėka
 
     
 

I teologijos kursas (2018/2019 m.m. 3 kursas)

       
 
                 
    Edvard Rynkevič,           1996 04 20, iš Vilniaus šv. ark. Rapolo par. (Vn)
Pijus Štangvaltas OFM, 1989 07 21, iš Mažesniųjų brolių ordino      
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
               


IV teologijos k. (VI) III teologijos k. (V) II teologijos k. (IV) I teologijos k. (III) II filosofijos k. (II) I filosofijos k. (I)

 
 
   toliau  į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį