Globėjas  •  Hierarchai  •  Vadovybė  •  Klierikai  •  Ekskursija  •  „Teesie“  •  Biblioteka  •  Padėka
 
     
 

III teologijos kursas (2021/2022 m.m. 5 kursas)
 

Linas Braukyla,
1993 08 31, iš Gailestingumo šventovės (Vn)
  Miroslav Jonas Domanskij,
1996 08 08, iš Vilniaus Šventosios Dvasios par. (Vn)
  Mantas Jakštas,
1996 05 30, iš Radviliškio Švč. M. Marijos Gimimo par. (Š) (Vn)